امروز سه شنبه مورخ 1393/4/31                  
تاریخ درج خبر: 1391/7/23
نحوه ورود به سامانه سجاد ( سیستم جامع آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی )
ورود به آدرس edu.uast.ac.ir
نام کاربري : شماره ملي خود را درج نمایید
رمز عبور : شماره ملي + شماره شناسنامه خود را درج نمایید

مثال:
1) دانشجويي که داراي شماره ملي 0014523685 و شماره شناسنامه874 مي باشد
نام کاربري : 0014523685
رمز عبور : 0014523685874

2) دانشجويي که داراي شماره ملي و شماره شناسنامه يکسان مي باشد 3549727554
نام کاربري : 3549727554
رمز عبور : 35497275543549727554
 

دسترسی سریع
پیوندها
لینک های دیگر